Forslag fra stortingsrepresentantene Terje Knudsen, Øystein Hedstrøm, Harald T. Nesvik, Vidar Kleppe og Dag Danielsen om at akvakulturnæringen blir behandlet likt med husdyrnæringen med hensyn til erstatning etter pålegg om destruksjon som følge av påvist gruppe A-sykdom

Dokument nr. 8:61 (1998-1999), Innst. S. nr. 36 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dag Danielsen, Harald T. Nesvik, Øystein Hedstrøm, Terje Knudsen, Vidar Kleppe Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 23.11.1999 Innst. S. nr. 36 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.1999

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1999