Forslag fra stortingsrepresentantene Bjørn Hernæs og Ansgar Gabrielsen om lov om endring i lov av 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom

Dokument nr. 8:66 (1998-1999), Innst. O. nr. 39 (1999-2000)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Ansgar Gabrielsen, Bjørn Hernæs Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 20.01.2000 Innst. O. nr. 39 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.01.2000

   Behandlet i Odelstinget: 01.02.2000