Forslag fra stortingsrepresentantene Ursula Evje, Carl I. Hagen og Ulf Erik Knudsen om endring i lov av 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring (privatskulelova)

Dokument nr. 8:67 (1998-1999), Innst. O. nr. 11 (1999-2000)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen, Ursula Evje, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 19.11.1999 Innst. O. nr. 11 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1999

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1999