Forslag om å åpne Jernbaneverkets skinnegang for andre aktører

Dokument nr. 8:70, unntatt pkt. 2 (1998-1999), Innst. S. nr. 26 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christopher Stensaker, Thore A. Nistad Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 18.11.1999 Innst. S. nr. 26 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.1999

   Behandlet i Stortinget: 30.11.1999