Prinsipper for dimensjonering av høgre utdanning

St.meld. nr. 36 (1998-1999), Innst. S. nr. 54 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 02.12.1999 Innst. S. nr. 54 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1999