Utjamningsmeldinga. Om fordeling av inntekt og levekår i Noreg

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kommunalkomiteen til uttalelse
Forslag fra (Kp)
Innstilling avgitt 06.06.2000 Innst. S. nr. 222 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2000

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2000