Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om at Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) snarest tilføres kapital som øremerkes lån og tilskudd til fiskebruk som trues av nedleggelse som følge av EØS-avtalens hygienekrav

Dokument nr. 8:4 (1999-2000), Innst. S. nr. 48 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 30.11.1999 Innst. S. nr. 48 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1999

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1999