Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om at Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) snarest tilføres kapital som øremerkes lån og tilskudd til fiskebruk som trues av nedleggelse som følge av EØS-avtalens hygienekrav.

Til Stortinget
2. oktober 1999