Endringar i løyvingar mv i Forsvarsbudsjettet for 1999

St.prp. nr. 6 (1999-2000), Innst. S. nr. 84 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 15.12.1999 Innst. S. nr. 84 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 21.12.1999