Norsk landbruk og matvareproduksjon

St.meld. nr. 19 (1999-2000), Innst. S. nr. 167 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.05.2000 Innst. S. nr. 167 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.2000

   Behandlet i Stortinget: 09.05.2000