Innstilling fra næringskomiteen om norsk landbruk og matproduksjon

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 4. mai 2000

Morten Lund

leder

Gunnar Breimo

ordfører

Kjell Opseth

sekretær