Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 173/1999 av 26. november 1999 om endring av Protokoll 31 til EØS-avtalen om EFTA/EØS-landenes deltagelse i det femårige rammeprogrammet for forbrukerpolitikk

St.prp. nr. 28 (1999-2000), Innst. S. nr. 72 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 09.12.1999 Innst. S. nr. 72 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 13.12.1999