Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Per Roar Bredvold om bedre samordning av de offentlige virkemidler innen kultur

Dokument nr. 8:6 (1999-2000), Innst. S. nr. 90 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Per Roar Bredvold, Per Sandberg Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 20.01.2000 Innst. S. nr. 90 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.01.2000

   Behandlet i Stortinget: 03.02.2000