Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Per Roar Bredvold om bedre samordning av de offentlige virkemidler innen kultur

Til Stortinget
7. oktober 1999