Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Inge Lønning og Petter Løvik om tiltak for å styrke grunnskolens ungdomstrinn

Dokument nr. 8:7 (1999-2000), Innst. S. nr. 115 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inge Lønning, Jan Petersen, Petter Løvik Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 22.02.2000 Innst. S. nr. 115 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.2000

   Behandlet i Stortinget: 02.03.2000