Forslag fra stortingsrepresentant Siv Jensen om endring av regelverk tilknyttet skattelovens § 76 om særfradrag for forsørgelse

Dokument nr. 8:15 (1999-2000), Innst. S. nr. 77 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Siv Jensen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.12.1999 Innst. S. nr. 77 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 21.12.1999