Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1999 under Landbruksdepartementet

St.prp. nr. 11 (1999-2000), Innst. S. nr. 50 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1999 Innst. S. nr. 50 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1999