Forslag fra stortingsrepresentant Fridtjof Frank Gundersen om tilpasning av alkoholloven til EØS-avtalen slik at vin og øl med samme alkoholstyrke likebehandles omsetningsmessig

Dokument nr. 8:21 (1999-2000), Innst. S. nr. 116 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 22.02.2000 Innst. S. nr. 116 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.2000

   Behandlet i Stortinget: 28.03.2000