Forslag fra stortingsrepresentant Tor Nymo om å utrede tiltak for å styrke voldsofrenes rettigheter

Dokument nr. 8:22 (1999-2000), Innst. S. nr. 113 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Tor Nymo Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 17.02.2000 Innst. S. nr. 113 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2000

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2000