Forslag fra stortingsrepresentant Erna Solberg på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 17. desember 1999: (Jf. Innst. O. nr. 34) "Stortinget ber Regjeringen bruke unntaksmuligheten i § 26 siste ledd til å lage et forenklet regelverk med lavere garantikrav for formidling av tjenester som praktikant, barnevakt, dagmamma og for særlige distriktsbaserte virksomheter med lav omsetning"

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet