Kjøp av transporttjenester fra Hurtigruten etter 2001

Budsjett-innst. S. nr. 13 (1999-2000) Jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 03.12.1999 Budsjett-innst. S. nr. 13 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 09.12.1999