Endringer på statsbudsjettet 2000 medregnet folketrygden og svalbardbudsjettet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 03.12.1999 Budsjett-innst. S. nr. 3 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 10.12.1999