Innstilling fra utenrikskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2000 vedkommende Utenriksdepartementet m.v.

Til Stortinget

Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2000 for de kapitlene og postene som er fordelt til komiteen under rammeområde 4.

Oslo, i utenrikskomiteen, den 3. desember 1999

Haakon Blankenborg

leder og ordf. for kap. 100, 197 og 3101

Dag Danielsen

ordf. for kap. 103 og 142

Kjell Engebretsen

ordf. for kap. 157 og 3157

Kirsti Kolle Grøndahl

ordf. for kap. 192, 480, 1471 og 4471

Fridtjof Frank Gundersen

ordf. for kap. 159 og 161

Harald Hove

ordf. for kap. 156 og 158

Thorbjørn Jagland

ordf. for kap. 116

Johan J. Jakobsen

ordf. for kap. 102 og 165

Marit Nybakk

ordf. for kap. 140, 195 og 972

Jan Petersen

ordf. for kap. 101 og 115

Elsa Skarbøvik

ordf. for kap. 150 og 166

Erik Solheim

ordf. for kap. 163

Siri Frost Sterri

ordf. for kap. 141, 143 og 164

Tom Thoresen

ordf. for kap. 155

Einar Steensnæs

sekretær og ordf. for kap. 154 og 191