Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven)

Ot.prp. nr. 19 (1999-2000), Innst. O. nr. 47 (1999-2000), beslutning. O. nr. 56 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra FinansdepartementetSaken er behandlet i finanskomiteenInnstilling avgitt 15.02.2000Innst. O. nr. 47 (1999-2000)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

    Innstilling avgitt 15.02.2000

    Behandlet i Odelstinget: 24.02.2000

    Behandlet i Lagtinget: 07.03.2000