Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Harald Hove om å be Regjeringen utrede en ordning med en fastsatt arbeidsinnvandringskvote hvert år

Dokument nr. 8:18 (1999-2000), Innst. S. nr. 131 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald Hove, Karin Andersen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 16.03.2000 Innst. S. nr. 131 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.2000

   Behandlet i Stortinget: 13.04.2000