Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Siv Jensen og Jan Simonsen om å be Regjeringen skjerpe håndteringen av menneskesmugling

Dokument nr. 8:31 (1999-2000), Innst. S. nr. 162 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Jan Simonsen, Siv Jensen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 13.04.2000 Innst. S. nr. 162 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.04.2000

   Behandlet i Stortinget: 16.05.2000