Jordbruksoppgjøret 2000 - endringer i statsbudsjettet for 2000 m.m.

St.prp. nr. 82 (1999-2000), Innst. S. nr. 219 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 13.06.2000 Innst. S. nr. 219 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2000

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2000