ILOs 87. internasjonale arbeidskonferanse i Genève 1. - 17. juni 1999

St.meld. nr. 32 (1999-2000), Innst. S. nr. 202 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 30.05.2000 Innst. S. nr. 202 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2000

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2000