Statens engasjement i Raufoss ASA og Nammo AS

St.prp. nr. 41 (1999-2000), Innst. S. nr. 154 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 11.04.2000 Innst. S. nr. 154 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.04.2000

   Behandlet i Stortinget: 13.04.2000