Takstoppgjera for legar, fysioterapeutar og psykologar per 1. juli 2000

St.prp. nr. 81 (1999-2000), Innst. S. nr. 249 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 09.06.2000 Innst. S. nr. 249 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2000

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2000