Utbygging av Kvitebjørn og Grane, disponering av innstallasjonene på Tommeliten Gamma og Lille-Frigg samt status for kostnadsutviklingen for Åsgardkjeden

St.prp. nr. 53 (1999-2000), Innst. S. nr. 224 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 07.06.2000 Innst. S. nr. 224 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2000

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2000