Forslag fra stortingsrepresentantene Annelise Høegh og Fridtjof Frank Gundersen om pasienters rett til sykehusbehandling i Norge eller utlandet når ventetidsgarantien er overskredet

Dokument nr. 8:8 (1997-98), Innst. S. nr. 112 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Annelise Høegh, Fridtjof Frank Gundersen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (H) og (FrP) Innstilling avgitt 24.02.1998 Innst. S. nr. 112 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.02.1998

   Behandlet i Stortinget: 30.03.1998