Samtykke til godkjenning av EØS-komitéen si avgjerd nr. 59/97 av 31. juli 1997 om endring av vedlegg XVII til EØS-avtala (Opphavsrett)

St.prp. nr. 3 (1997-98), Innst. S. nr. 40 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 10.12.1997 Innst. S. nr. 40 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1997