Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om at drikke som merkes alkoholfritt skal være 100 pst. alkoholfritt

Dokument nr. 8:50 (1999-2000), Innst. S. nr. 204 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 30.05.2000 Innst. S. nr. 204 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2000

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2000