Suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til Nordisk Råd

Innst. S. nr. 133 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 28.03.2000 Innst. S. nr. 133 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.2000

   Behandlet i Stortinget: 30.03.2000