Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Siv Jensen om å innføre et eget utenlandsbudsjett i tillegg til det ordinære nasjonal- og statsbudsjett for kjøp av varer og tjenester fra og i utlandet uten innvirkning på norsk innenriksøkonomi

Dokument nr. 8:54 (1999-2000), Innst. S. nr. 174 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Siv Jensen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.05.2000 Innst. S. nr. 174 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2000

   Behandlet i Stortinget: 18.05.2000