Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen og Hallgeir Langeland om uavhengig undersøkelse av reduksjon av CO2-utslipp ved eventuell bygging av gasskraftverk i Norge

Dokument nr. 8:55 (1999-2000), Innst. S. nr. 231 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hallgeir H. Langeland, Kristin Halvorsen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 08.06.2000 Innst. S. nr. 231 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2000

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2000