Forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Øyvind Vaksdal om å oppnevne en uavhengig granskingskommisjon for å gjennomføre en gransking av alle forhold i forbindelse med behandlingen av de tidligere pionerdykkere i Nordsjøen, med særlig vekt på å klarlegge og kartlegge myndighetenes mulige ansvar for dette, samt gjennomføre en vurdering av hvorvidt pionerdykkerne og deres etterlatte har krav på oppreisning og erstatning fra det offentlige

Dokument nr. 8:58 (1999-2000), Innst. S. nr. 243 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øyvind Vaksdal, Siv Jensen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.06.2000 Innst. S. nr. 243 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2000

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2000