Forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland, Øystein Djupedal og Karin Andersen om en midlertidig utsettelse av enkelte større investeringer i forsvarsmateriell i påvente av langtidsmeldingen for Forsvaret

Dokument nr. 8:64 (1999-2000), Innst. S. nr. 193 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hallgeir H. Langeland, Karin Andersen, Øystein Djupedal Saken er behandlet i forsvarskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 25.05.2000 Innst. S. nr. 193 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2000

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2000