Nasjonalbudsjettet 1998

Budsjett-innst. S. I (1997-98), St.meld. nr. 1 (1997-98), St.prp. nr. 1 (1997-98) og St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 1, 2 og 3 (1997-98))

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 21.11.1997 Budsjett-innst. S. I (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.1997

   Behandlet i Stortinget: 26.11.1997