Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden 1998

Budsjett-innst. S. I og Budsjett-innst. S. nr. 1 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 21.11.1997 Budsjett-innst. S. I (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.1997

   Behandlet i Stortinget: 26.11.1997