Støttetiltak for fiskerinæringa for 1998

Budsjett-innst. S. I (1997-98), jf. Stp. nr. 1. Tillegg nr. 2 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet, sjef for administrasjonssakene/sjef for arbeidsavd. i Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 21.11.1997 Budsjett-innst. S. I (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.1997

   Behandlet i Stortinget: 26.11.1997