Endret skatteopplegg for 1998 - Lovendringer

Ot.prp. nr. 23 (1997-98), Innst. O. nr. 5 (1997-98), beslutning. O. nr. 2-8 (1997-98), beslutning. L. nr. 1 (1997-98), beslutning. O. nr. 11 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Besl. O. nr. 6, sendt tilbake til Odelstinget Innstilling avgitt 18.11.1997 Innst. O. nr. 5 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.1997

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 08.12.1997

   Behandlet i Lagtinget: 25.11.1997