Forslag fra stortingsrepresentantene Ågot Valle og Kristin Halvorsen om en nasjonal handlingsplan for barnevernet

Dokument nr. 8:19 (1999-2000), Innst. S. nr. 150 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ågot Valle, Kristin Halvorsen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 20.02.2001 Innst. S. nr. 150 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2001