Forslag fra stortingsrepresentantene Fridtjof Frank Gundersen og Siv Jensen om lovregulering av streikebryteri

Dokument nr. 8:69 (1999-2000), Innst. S. nr. 5 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen, Siv Jensen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 12.10.2000 Innst. S. nr. 5 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.10.2000

   Behandlet i Stortinget: 26.10.2000