Forslag fra stortingsrepresentantene Annelise Høegh og Sonja Irene Sjøli om å sette inn tiltak for å øke behandlingskapasiteten for mennesker med spiseforstyrrelser

Dokument nr. 8:83 (1999-2000), Innst. S. nr. 90 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Annelise Høegh, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 12.12.2000 Innst. S. nr. 90 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 01.02.2001