Forslag om å stoppe prosjektet E6 gjennom Steinkjer i Nord-Trøndelag og å ta folkekravet om at ny E6 blir bygget utenom Steinkjer sentrum på alvor

Dokument nr. 8:84 (1999-2000), Innst. S. nr. 125 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christopher Stensaker, Per Sandberg, Thore A. Nistad Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.02.2001 Innst. S. nr. 125 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 15.02.2001