Praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen i 1996-1999

St.meld. nr. 35 (1999-2000), Innst. S. nr. 18 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 31.10.2000 Innst. S. nr. 18 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.2000

   Behandlet i Stortinget: 03.11.2000