Forbrukerpolitikk og organisering av forbrukerapparatet

St.meld. nr. 40 (1998-1999), Innst. S. nr. 257 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 16.06.2000 Innst. S. nr. 257 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.2000

   Behandlet i Stortinget: 20.10.2000