Samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) 1998-99, og Norges OSSE-formannskap

St.meld. nr. 40 (1999-2000), Innst. S. nr. 8 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 18.10.2000 Innst. S. nr. 8 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.10.2000

   Behandlet i Stortinget: 31.10.2000